۰۲۱-۲۶۳۰۲۷۲۵

خدمات عمومی

خدمات عمومی ساختمان نیاز اساسی هر ساختمانی است و چه بهتر که این خدمات به صورت یکپارچه توسط متخصصین این امر میدیریت شود . تالی لایف متشکل از تیمی متخصص از جمله مدیریت اجرایی ، تشریفات پذیرایی ، لابی من ، خدمات نگهبانی ، فنی و مهندسی جهت نگه داری از تاسیسات ، برق و مکانیک ساختمان ، نگه داری از فضا سبز و سایر خدمات عمومی ساختمان نظیر نظافت مشاعات ، آمادگی دارد تا در راستای بهبود فضای ساختمان ها و آرامش ساکنین خدمات ارائه نماید .

مدیریت اجرایی

مدیریت، برنامه ریزی، بودجه بندی، راهبری، تعیین میزان شارژ (با توجه به قانون تملک آپارتمانها) و نظارت بر نحوه نگهداری و بهره برداری از ساختمان و همچنین کنترل بر کلیه پرسنل و خدمات

لابی من

این بخش با حضور 24 ساعته در لابی ساختمان وظایف زیر را برعهده دارد : خوشامدگویی به ساکنان و مهمانان، کنترل دقیق ورود و خروج افراد، ثبت دقیق ورود و خروج کلیه مراجعین، هماهنگی با ساکنین هنگام ورود میهمانان، پاسخگویی به تماس‌های تلفنی و اطلاع رسانی مناسب به ساکنان، پاسخگویی به درخواست های مختلف ساکنان، شنیدن پیشنهادات، مشکلات و شکایات ساکنان و انتقال به مدیریت.. سعی بر این است که لابی‌من های تحت مدیریت این شرکت، در دوره های آموزشی تخصصی، شایستگی ها و مهارت هاي ارتباطي، فن بيان و آگاهی های ايمني، بهداشتي و امنيتي لازم برای انجام وظایف خود را کسب نموده و با لباس متحد الشکل در این ساختمان ها استقرار یابند.

انتظامات و نگهبانی

نگهبانی و حراست، ایجاد نظم، نظارت و کنترل بر ورود خروج کالا، وسائل نقلیه و همچنین ایجاد امنیت، ایمنی برای اماکن و تاسیسات، تجهیزات واحدهای مسکونی، کارکنان و ساکنان.

خدمات فنی و تاسیسات عمومی

به کارگیری تیمی قوی جهت بروزرسانی و رفع نواقص تاسیساتی، مکانیکی،برق، ابنیه، آی تی و مخابرات در کلیه فضاهای عمومی ساختمان و نصب و تعویض آیتم های مورد درخواست واحدهای دیگر، کنترل مستمر و دوره ای تجهیزات و مکان های عمومی مجتمع مطابق با برنامه نگهداری و تعمیرات طراحی شده و همچنین نظارت بر عملکرد کلیه بخشهای تخصصی فنی.

خدمات نگهداری فضای سبز

طراحی و نگهداری فضای سبز، کاشت، کود دهی، هرس گیاهان، سم پاشی، پیاده سازی سیستمهای آبیاری درمجتمع های مسکونی.

نظافت مشاعات

نظافت شبانه روزی کلیه دفاتر، اماکن و فضاهای عمومی با استفاده از چک لیست های استاندارد (لابی ها، آسانسورها، راهروها، پارکینگ، سرویسهای بهداشتی مشاعات و پرسنلی...)، نماشویی ساختمان، جمع آوری، تفکیک و تخلیه زباله های ساختمان، استفاده از مواد شوینده مناسب جهت سطوح مختلف و به کارگیری ماشین آلات نظافتی در پروژه های بزرگ همچنین کنترل و نظارت بر سمپاشی های دوره ای مشاعات جهت جلوگیری از ورود حشرات و جوندگان.

نظارت بر عملکرد پیماکاران فرعی

• تالی لایف با همکاری شرکت های صاحب صلاحیت، فرایندهای مربوط به پایش وضعیت، تعمیرات پیشگیرانه، تعمیرات اصلاحی و حفظ شرایط استاندارد آسانسورهای هر ساختمان را برنامه ریزی و اجرا می نماید. • همچنین با توجه به الزام قانونی در حفظ شرایط مطلوب سیستم های اعلان و اطفاء حریق در ساختمانهای، شرکت تالی لایف با همکاری شرکت های صاحب صلاحیت، فرایندهای مربوط به پایش وضعیت، تعمیرات پیشگیرانه، تعمیرات اصلاحی و حفظ شرایط استاندارد سیستم های اعلان و اطفاء حریق هر ساختمان را برنامه ریزی و اجرا می نماید. • تالی لایف با همکاری شرکت های صاحب صلاحیت، فرایندهای مربوط به پایش وضعیت، تعمیرات پیشگیرانه، تعمیرات اصلاحی و حفظ شرایط استاندارد سیستم های تهویه و خنک کننده هر ساختمان را برنامه ریزی و اجرا می نماید.

خدمات عمومی

خدمات عمومی ساختمان نیاز اساسی هر ساختمانی است و چه بهتر که این خدمات به صورت یکپارچه توسط متخصصین این امر میدیریت شود . تالی لایف متشکل از تیمی متخصص از جمله مدیریت اجرایی ، تشریفات پذیرایی ، لابی من ، خدمات نگهبانی ، فنی و مهندسی جهت نگه داری از تاسیسات ، برق و مکانیک ساختمان ، نگه داری از فضا سبز و سایر خدمات عمومی ساختمان نظیر نظافت مشاعات ، آمادگی دارد تا در راستای بهبود فضای ساختمان ها و آرامش ساکنین خدمات ارائه نماید .

مدیریت اجرایی

مدیریت، برنامه ریزی، بودجه بندی، راهبری، تعیین میزان شارژ (با توجه به قانون تملک آپارتمانها) و نظارت بر نحوه نگهداری و بهره برداری از ساختمان و همچنین کنترل بر کلیه پرسنل و خدمات

لابی من

این بخش با حضور 24 ساعته در لابی ساختمان وظایف زیر را برعهده دارد : خوشامدگویی به ساکنان و مهمانان، کنترل دقیق ورود و خروج افراد، ثبت دقیق ورود و خروج کلیه مراجعین، هماهنگی با ساکنین هنگام ورود میهمانان، پاسخگویی به تماس‌های تلفنی و اطلاع رسانی مناسب به ساکنان، پاسخگویی به درخواست های مختلف ساکنان، شنیدن پیشنهادات، مشکلات و شکایات ساکنان و انتقال به مدیریت.. سعی بر این است که لابی‌من های تحت مدیریت این شرکت، در دوره های آموزشی تخصصی، شایستگی ها و مهارت هاي ارتباطي، فن بيان و آگاهی های ايمني، بهداشتي و امنيتي لازم برای انجام وظایف خود را کسب نموده و با لباس متحد الشکل در این ساختمان ها استقرار یابند.

انتظامات و نگهبانی

نگهبانی و حراست، ایجاد نظم، نظارت و کنترل بر ورود خروج کالا، وسائل نقلیه و همچنین ایجاد امنیت، ایمنی برای اماکن و تاسیسات، تجهیزات واحدهای مسکونی، کارکنان و ساکنان.

خدمات فنی و تاسیسات عمومی

به کارگیری تیمی قوی جهت بروزرسانی و رفع نواقص تاسیساتی، مکانیکی،برق، ابنیه، آی تی و مخابرات در کلیه فضاهای عمومی ساختمان و نصب و تعویض آیتم های مورد درخواست واحدهای دیگر، کنترل مستمر و دوره ای تجهیزات و مکان های عمومی مجتمع مطابق با برنامه نگهداری و تعمیرات طراحی شده و همچنین نظارت بر عملکرد کلیه بخشهای تخصصی فنی.

خدمات نگهداری فضای سبز

طراحی و نگهداری فضای سبز، کاشت، کود دهی، هرس گیاهان، سم پاشی، پیاده سازی سیستمهای آبیاری درمجتمع های مسکونی.

نظافت مشاعات

نظافت شبانه روزی کلیه دفاتر، اماکن و فضاهای عمومی با استفاده از چک لیست های استاندارد (لابی ها، آسانسورها، راهروها، پارکینگ، سرویسهای بهداشتی مشاعات و پرسنلی…)، نماشویی ساختمان، جمع آوری، تفکیک و تخلیه زباله های ساختمان، استفاده از مواد شوینده مناسب جهت سطوح مختلف و به کارگیری ماشین آلات نظافتی در پروژه های بزرگ همچنین کنترل و نظارت بر سمپاشی های دوره ای مشاعات جهت جلوگیری از ورود حشرات و جوندگان.

نظارت بر عملکرد پیماکاران فرعی

• تالی لایف با همکاری شرکت های صاحب صلاحیت، فرایندهای مربوط به پایش وضعیت، تعمیرات پیشگیرانه، تعمیرات اصلاحی و حفظ شرایط استاندارد آسانسورها و سیستم های تهویه و خنک کننده هر ساختمان را برنامه ریزی و اجرا می نماید. • همچنین با توجه به الزام قانونی در حفظ شرایط مطلوب سیستم های اعلان و اطفاء حریق در ساختمانهای، شرکت تالی لایف با همکاری شرکت های صاحب صلاحیت، فرایندهای مربوط به پایش وضعیت، تعمیرات پیشگیرانه، تعمیرات اصلاحی و حفظ شرایط استاندارد سیستم های اعلان و اطفاء حریق هر ساختمان را برنامه ریزی و اجرا می نماید.