۰۲۱-۲۶۳۰۲۷۲۵

رویدادها

روز دانش آموز
ولادت حضرت امام حسن عسکری (ع)
روز کتاب و کتاب خوانی
قبل
بعدی

برنامه زمانی برگزاری رویدادها ( آبان ماه )

ردیف

نوع رویداد

عنوان رویداد

تاریخ برگزاری

توضیحات

۱

۲

۳

۴

۵

۶

فرهنگی

فرهنگی

مذهبی

مذهبی

فرهنگی

مذهبی

روز دانش آموز

روز فرهنگ عمومی

ولادت حضرت عبدالعظیم 

ولادت امام حسن عسکری

روز کتاب و کتاب خوانی

وفات حضرت معصومه

۰۰/۰۸/۱۳

۰۰/۰۸/۱۴

۰۰/۰۸/۱۹

۰۰/۰۸/۲۳

۰۰/۰۸/۲۴

۰۰/۰۸/۲۵

برگزاری مراسم 

– –

برگزاری کمپین 

پیشنهاد رویداد

در صورتی پیشنهادی برای برگزاری رویدادی دارید لطفا پیشنهادات خود را در قالب فرم زیر برای ما راسال نمایید

روز کتاب و کتابخوانی
ولادت حضرت امام حسن عسکری (ع)
روز دانش آموز
ردیف
نوع رویداد
عنوان رویداد
تاریخ برگزاری
توضیحات
۱
فرهنگی
روز دانش آموز
۰۰/۰۸/۱۳
برگزاری مراسم
۲
فرهنگی
روز فرهنگ عمومی
۰۰/۰۸/۱۴
_
۳
مذهبی
ولادت حضرت عبدالعظیم
۰۰/۰۸/۱۹
_
۴
مذهبی
ولادت امام حسن عسکری
۰۰/۰۸/۲۳
برگزاری کمپین

پیشنهاد رویداد

در صورتی پیشنهادی برای برگزاری رویدادی دارید لطفا پیشنهادات خود را در قالب فرم زیر برای ما راسال نمایید