۰۲۱-۲۶۳۰۲۷۲۵

افتتاحیه دفتر جدید هلدینگ بیدار سازه تالی

دفتر جدید هلدینگ بیدار سازه تالی، در مراسمی با حضور مدیران، مشاوران و جمعی از مشتریان ویژه افتتاح شد. در این مراسم، آقای دکتر داود بیدار (مدیر عامل هلدینگ بیدار سازه تالی)، آقای علیرضا بیدار (معاونت نظارت کیفی)، آقای دکتر رضا بیدار (معاونت توسعه کسب و کار)، آقای دکتر شهباز مرادی (مشاور استراتژی و منابع… ادامه خواندن افتتاحیه دفتر جدید هلدینگ بیدار سازه تالی