۰۲۱-۲۶۳۰۲۷۲۵

تالی لایف خالق سبکی نوین زندگی

شرکت تالی لایف به عنوان یکی از اصلی ترین زیرمجموعه های هلدینگ بیدارسازه تالی با هدف تحول در سبک زندگی بصورت نوآورانه و با بالاترین کیفیت در راستای اجرای تجهیز و بهره برداری، مدیریت امکانات و ارائه خدمات هتلینگ مجتمع های مسکونی تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرده است.

ویدیو معرفی برند

پخش ویدیو

خدمات تالی لایف

Services

گواهینامه ها و افتخارات

تالی لایف خالق سبکی نوین زندگی

شرکت تالی لایف به عنوان یکی از اصلی ترین زیرمجموعه های هلدینگ تالی پارک با هدف تحول در سبک زندگی بصورت نوآورانه و با بالاترین کیفیت در راستای اجرای تجهیز و بهره برداری، مدیریت امکانات و ارائه خدمات هتلینگ مجتمع های مسکونی تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرده است.

ویدیو معرفی برند

پخش ویدیو

گواهینامه ها و افتخارات